Jak na dobrou práci krok za krokem

Nikola na svém příběhu ukáže, proč se rozhodla změnit svoji práci a co si potřebovala uvědomit, aby byla v zaměstnání konečně spokojená. V pracovních listech nalezneme návod na zpracování SMART cíle a také cvičení na to, jak si představujete svoji ideální práci.

Když Nikola, původem ze Srbska, v roce 2012 přijela, tak hned věděla, že se Česká republika stane jejím domovem a že tady zůstane. Přestože od té doby již utekla spousta let, tak si dodnes si pamatuje na své začátky. Byla nadšená a všechno zde obdivovala. Ale zažívala i těžké chvíle, protože po pracovní stránce se jí bohužel moc nedařilo. Začala pracovat jako asistentka a prodavačka v rodinné firmě zabývající se prodejem domácích spotřebičů . Zpočátku, když nastoupila do tohoto zaměstnání to brala tak, že práce je jejím prostředkem k obživě a nebrala v potaz to, že ne všechno ve firmě jí je po chuti. Musela ale živit nejenom sebe, ale i svého syna, který v tu dobu chodil do 1. třídy. Čas běžel a po 5 letech práce v tomto podniku se Nikola cítila čím dál více nespokojení a nakonec vlastně i nešťastná. Uvědomovala si, že s kolegy nemá společnou řeč, a také se jí nelíbil způsob komunikace a napjatá atmosféra v týmu. Nebyla spokojená ani s jejich přístupem k zákazníkům. V hlavě jí ale pořád převládal pocit, že musí být ráda za samotný fakt, že práci má a dokáže tak platit účty a synovi kroužky. A tak se nutila do zaměstnání chodit a být vděčná, že ho má. Její nespokojenost rostla, Nikola si to uvědomovala, ale nedokázala s tím nic udělat. Měla příliš velké obavy z budoucnosti.  Nakonec jí muselo ukázat pravdu její tělo. Nikola se v důsledku stresu dostala do vážných zdravotních problémů a dokonce musela jit na půl roku na nemocenskou. A s tím do jejího života přišla velká změna. Rozhodla se, že nakonec z práce odejde a bude hledat nový směr. Začala navštěvovat job klub v jedné neziskové organizaci, díky kterému si uvedomila jaké má hodnoty a proč byla nespokojená v práci. Zároveň odhalila své silné a slabé stránky, uvědomila si, že má ambice, které může realizovat i navzdory svému životu v nové zemi. Dala si za cíl najít novou práci, kde by mohla využít svůj potenciál a možnosti k růstu. Na základě doporučení z job klubu začala navštěvovat veletrhy práce a networkingová setkání, kde se 

seznámila se zástupci různých firem a rozšířila tak své kontakty. Dostala se na pozici asistentky v mezinárodní společnosti a díky svému odhodlání a zájmu o rozvoj se jí podařilo postupně dojít až na pozici vedoucí oddělení. Ze své práce je nadšena, plná motivace a nových nápadů. Má tým lidi, na které se může spolehnout, a ráda se s kolegy schází i mimo pracovní dobu. Stala se s ní úspěšná žena, která je věrná svým hodnotám a práci bere jako posláním. Nikola věří, že každá žena má potenciál k tomu, aby pracovala tam, kde ji to bude bavit a proto s námi nasdílela 5 kroků, které jí pomohly najít lepší práci. Ta cesta je pro každou ženu jinak dlouhá a některé z nás na ní mají více překážek, ale věřte, že lepší budoucnost není jen prázdný pojem. Každá z nás si ji zaslouží! 

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Slovníček pojmů

Práce:

Práce je zdrojem příjmů, slouží k přežití a placení účtů. Pakliže by se tvořil žebříček v rámci kariérního plánu, tak práce je na jeho nejnižším stupni.

Kariéra:

Je profesní dráha, která začíná v okamžiku, kdy vstupujeme na pracovní trh s cílem získat vyšší status a prestiž. Při tvorbě kariéry se můžeme spolehnout na své silné stránky a schopnosti. Jde nám o profesionální rozvoj, získání respektu od kolegů a managementu, možnost se dostat na vyšší pozici, získat větší plat či na sebe vzít větší projekt a s tím i větší zodpovědnost.

Povolání:

Povolání si lidé vybírají na základě svých schopností, znalostí a dovedností. Často to vnímáno jako poslání, jako to, co si vybíráme srdcem. Pakliže se z vaší práce a kariéry stává povolání sledující vaše hodnoty, tak můžete cítit, že děláte něco důležitého pro sebe i pro ostatní. Přichází fáze seberealizace, radost z každodenních činností.osti apod.  Mezi silné stránky patří i talenty.

Mise:

Pokud v životě postupujeme v souladu se svými hodnotami a jdeme za svým cílem, pracujeme srdcem a cítíme svobodu v práci, přichází okamžik, kdy se člověk vzdává svých vlastních kariérních ambicí a pracuje ve prospěch ostatních lidí či společnosti.

Hodnoty:

To je to, co pro nás je v životě důležité. Hodnoty jsou naším vodítkem, dávají našemu životu smysl, pomáhají nám se v různých situacích orientovat a rozhodovat jak v osobním životě tak i v profesním. Každý z nás má různé hodnoty, podle toho jakou má výchovu, z které společnosti pochází a v které době vyrůstal. Pokud známe své hodnoty, můžeme si podle nich nastavit své pracovní a kariérní cíle, které pak povedou k naplněnosti a spokojenému životu. Hodnotový systém se v průběhu času mění a má na něj samozřejmě vliv i naše okolí. Je tedy dobře čas od času svůj žebříček hodnot projít a zrekapitulovat.

Networking:

Networking neboli síťování je vytváření vztahů mezi lidmi založené na vzájemné výměně informací a následném udržování osobních kontaktů. Široká a rozmanitá síť kontaktů je nejlepší způsob, jak sehnat prakticky cokoliv – od nových kamarádů, lékaře až po bydlení či práci.

Ambice:

Velká snaha a úsilí, které vedou k dosažení nejrůznějších výšin v osobním či profesním životě, jako jsou např. sláva, autorita, postavení ve společností. Může to být i snaha se pracovně uplatnit, získat větší postavení v zaměstnání.

Motivace:

Opravdová motivace vychází z vlastního rozhodnutí, které jde ze srdce. Poznáte to, když vám při nějaké činnosti roste energie. Prostě děláte to, co se vám líbí, s lidmi, se kterými to dává smysl, a na svou práci se těšíte. Motivace vám pomáhá vědomě jít směrem k cíli (například se cíleně učíte češtinu, abyste našli lepší práci nebo ve své práci posunuli).

Pracovní listy ke stažení

Zajímavé odkazy a publikace: