Inspirace

 Na této stránce naleznete tematické inspirativní příběhy, které ilustrují reálné situace žen hledajících svoji vysněnou práci v ČR. Pod každým příběhem naleznete slovníček nejdůležitějších pojmů a zároveň i pracovní listy, které se vážou k danému tématu. Využíváme storytelling jako metody sdílení důležitých informací, protože věříme, že lidské příběhy občas umožňují lépe si představit realitu než prostý text.

Název

Podnikání a podnikatelský plán

Popis

Příběh Fatoumatu se věnuje začátkům podnikání i získávání peněz do začátku. V pracovních listech naleznete otázky týkající se motivace pro podnikání a základní vzor pro podnikatelský plán.

Název

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Popis

Příběh Mariny vás zavede do oblasti marketingu, kdy se zamyslíme nad tím, koho a jak oslovovat při prodeji svých služeb či produktů. Pracovní listy se věnují tvorbě marketingových person a produktu.

Název

Propagace a budování brandu

Popis

Marija Alejandra buduje svůj vlastní business a vymýšlí strategii, jak se na českém trhu propagovat. Pomocí pracovních listů se můžete zamyslet nad propagací vlastních produktů či služeb.

Název

Volba povolání

Popis

Příběh Eleny se zaměřuje na její cestu za první prací a popisuje možnosti karierního poradenství. Pracovní listy se věnují tvorbě seznamů, které mají potenciál posunout vaši kariéru. 

Název

Pracovní legislativa

Popis

Článek se věnuje pracovní legislativě, typu pracovně právních vztahů a s nimi spojenými právy a povinnostmi. Najdete v něm i vzory jednotlivých typů smluv a dohod. 

Název

Silné a slabé stránky

Popis

Příběh Světlany je o hledaní důvěry ve své vlastní schopnosti, která je důležitá pro nalezení práce odpovídající vaší kvalifikaci. Pracovní listy se věnují objevování talentů a sebekoučinku. 

Název

Životopis a pohovor

Popis

Příběh Katariny ukazuje, jaké kroky musela udělat k tomu, aby získala práci odpovídající její kvalifikaci a znalostem. Pracovní listy se věnují přípravě na pohovor.