Inspirace

Na této stránce naleznete materiály vztahují se k tématu PODNIKÁNÍ. Vždy se skládají z příběhu, vysvětlení nejdůležitějších pojmů a pracovních listů, které vám mohou pomoci poradit si s řešením otázek vlastního podnikání.


Podnikání a podnikatelský plán

Fatoumata pochází z Guinei, odkud se spolu s rodiči odstěhovala do České republiky. Vystudovala zde kadeřnickou školu a hned po studium začala pracovat pro salón, kam chodila na praxi. Měla skvělou vedoucí, která jí podporovala v rozvoji, přihlašovala ji na soutěže a díky tomu Fatoumata získala spoustu zkušeností. Po několika letech se vedoucí rozhodla odejít do důchodu a nahradila ji jiná, se kterou měla Fatoumata od začátku problémy. Nešlo do dlouho snášet a po půl roce se rozhodla odejít na volnou nohu. Její motivací k podnikání nebyla pouze snaha uniknout z nepříjemného pracovního prostředí, ale chtěla realizovat i své ambice a zužitkovat své zkušenosti ze soutěží, kde se umisťovala na předních pozicích díky své schopnosti tvořit originální účesy plné barev. V práci zůstala ještě dalšího půl roku, který si nechala na studium všeho potřebného a také zvyšovala své úspory do začátku podnikání. Zjistila, že kadeřnictví patří mezi řemeslné živnosti, které spadají do živností vázaných na vzdělání či praxi. Naštěstí mohla dokázat obojí. Ale to byl teprve začátek. K výkonu jejího povolání se váže řada dalších podmínek, které musí splňovat, a to od hygienických standardů provozoven až po provozní řád či bezpečnost práce. Toto všechno musela nastudovat dříve, než se pustila do hledání prostor, kde by mohla své kadeřnictví otevřít. Na základě konzultace se svojí bývalou vedoucí, která ji v jejím odhodlání podporovala, si vypracovala základní lean canvas. Nebylo úplně jednoduché sehnat prostory a zjistila, že potřebuje více času. Po odchodu z práce tak nastoupila na úřad práce. Zde se od své poradkyně dozvěděla, že by si jako uchazečka o zaměstnáním mohla zažádat o příspěvek na rozjezd podnikání. Řekla si, že to zkusí, a poté, co našla vhodné prostory, vypracovala na základě lean canvas podrobný podnikatelský záměr s ekonomickou rozvahou a předpokládanými náklady. Úřad jí nakonec příspěvek neschválil a tak zkoumala další možnosti financování začátku podnikání. Nakonec jí pomohli půjčkou rodiče. Fatoumatu začala na základě svého plánu postupně budovat své kadeřnictví a měla radost z každého malého úspěchu, který ji pomáhal překonat těžké podnikatelské začátky.    

slovníček pojmů

motivace k podnikání: Na začátku je potřeba si položit otázku, zda je pro pro vás podnikání opravdu ta správná cesta. A sama sebe se zeptat, co vás motivuje k tomu, abyste šla na volnou nohu nebo si založila podnik. Chcete realizovat své sny? Nebaví vás současné zaměstnání? Nevidíte jinou možnost? Chcete být sama svým pánem? Máte skvělý nápad, který nemůžete jinde realizovat? Chcete vydělávat více peněz? Chcete získat časovou flexibilitu? Chcete si jen přivydělat k zaměstnání? Vaše motivace je odrazovým můstkem pro váš úspěch. Nepodceňte ji a určitě si přečtěte nějaké příběhy o tom, jaké to je s podnikáním začít. Za každým úspěchem v podnikání je spousta tvrdé práce a trocha potřebného štěstí.  

živnost: Pakliže chcete vykonávat podnikání, tak si musíte opatřit živnostenské oprávnění pro danou činnost a to v případě, že jste fyzická (jednotlivec) i právnická osoba (firma). Živnostenské oprávnění se získává na základě vyplnění formuláře na živnostenském úřadě a zaplacení správního poplatku. Živnosti se dělí na volné, vázané, řemeslné a koncesované. Volné živnosti je možné vykonávat bez potřeby vzdělání v oboru, praxe či rekvalifikace. Vázané živnosti pak vyžadují vzdělání v oboru či praxi. Proto je potřeba, abyste si dopředu našli, do jaké kategorie patříte. Živnostenský list je možné vydat na více druhů činností či posléze požádat o jejich doplnění.  

podmínky provozoven: Provozovna je prostor, ve kterém se vykonává podnikatelská činnost. Jedná se například o prodejnu, kancelář, dílnu, výrobní závod, stánek nebo automat. Na konkrétní typy provozoven se vztahují různá pravidla (označení provozovny, hygiena, bezpečnost práce, provozní řád atd), které je potřeba dopředu ošetřit, aby nedošlo ke kontrole a následné pokutě, která by mohla nový podnik finančně zruinovat. Ne každý podnikatel má provozovnu, ale hranice je velmi tenká. Proto se pro jistotu zeptejte na váš konkrétní případ na živnostenském úřadě. 

lean canvas: Lean canvas je jednoduchý jednostránkový nástroj, který vám umožní vytvořit si základní podnikatelský plán. Šablona zahrnuje 9 základních oblastí, které byste neměli při zvažování podnikání opomenout. Ptá se na vaše zákazníky, produkt, cenotvorbu i vnitřní zdroje. Existuje více variant Lean canvas a je na vás, která vám přijde pro váš styl nejvhodnější. Pro vyhledání té správné využijte google.

příspěvek na rozjezd podnikání: Příspěvek na podnikání je jednorázová finanční výpomoc určená uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce a rozhodli se začít podnikat. Tento příspěvek není nárokový, ale je potřeba vytvořit podnikatelský plán spolu s ekonomickou rozvahou, a ten předat na posouzení zaměstnancům úřadu práce. Na základě posouzení kvality podnikatelského plánu a možností úřadu se následně rozhoduje o jeho schválení či nikoliv.   

podnikatelský záměr/plán: Pro potřeby úřadů práce, banky nebo investory je potřeba si připravit detailnější podnikatelský záměr, ve kterém rozpracujete svoji vizi, produkt, cenovou politiku, marketingovou strategii a další. Součástí rozšířeného podnikatelského plánu je i ekonomická rozvaha, kde byste měli uvést jasnou strukturu vašich počátečních zdrojů (peníze, movitý i nemovitý majetek), očekávaných nákladů (co vše potřebujete k tomu, aby se váš podnik rozjel) a předpokládaných výnosů (co očekáváte, že v daném období vyděláte).   

financování začátku podnikání: V případě, že se rozhodnete podnikat je důležité si uvědomit, co všechno vás to bude stát. V některých případech může jít o nákladné investice, např. v případě, že si chcete pořídit např. vlastní pekárnu (pronájem/nákup nemovitosti, nákup strojů, personální náklady, nákup surovin potřebných na výrobu atd), ale i v případě, že se chcete živit např. lektorováním je potřeba propočítat své náklady (vlastní čas, počítač, pronájmy, materiály) atd. Někdy vám v počátcích podnikání budou stačit vaše úspory a jindy bude potřeba se poohlédnout po alternativních zdrojích. Těmi může být například podnikatelská půjčka, výše zmiňovaný příspěvek na rozjezd podnikání od úřadu práce, zapojení investora nebo možnost vytvoření crowdfundingové kampaně (HIT HIT, Startovač či mezinárodní Kickstarter), ve které požádáte o příspěvek veřejnost. 

Pracovní list ke stažení 

Podnikatelský plán

Zajímavé odkazy a publikace: 

Kde získat peníze na rozjezd podnikání: https://www.podnikatel.cz/clanky/8-tipu-kde-ziskat-penize-na-rozjezd-podnikani/

Příspěvek na podnikání: https://www.prispevky.cz/nezamestnani/prispevek-na-podnikani 

Detailní informace o živnostenském podnikání: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

Struktura podnikatelského plánu: https://napadroku.cz/blog/struktura-podnikatelskeho-planu/


Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Marina je profesionální grafička. V Rusku pracovala pro malou reklamní agenturu a občas se podílela na projektech svých kamarádů a známých. Práce ji bavila a nedovedla si představit život bez kreativní tvorby. Její manžel získal nabídku od mezinárodní firmy sídlící v Praze a po dlouhých debatách se rozhodli přestěhovat. Marina se zpočátku snažila sehnat práci v různých agenturách, ale buď ji odmítali kvůli nízké znalosti českého jazyka nebo jí nevyhovovaly pracovní podmínky. Manžel jí řekl, ať to nevzdává, a zkusí jít na volnou nohu, že po dobrých graficích je v ČR poptávka. Udělala si průzkum trhu i konkurence a zjistila, že je to pravda. A tak se rozhodla, že to zkusí, a začne podnikat. Ze zkušenosti z reklamní agentury věděla, že se bude muset dobře zamyslet nad tím, kdo je její zákazník a potenciální klient. První věc, kterou udělala, bylo sestavení portfolia svých služeb/produktů. Uměla toho hodně, ale rozhodla se věnovat jenom té části, která ji nejvíce bavila – zpracování vizuální identity firem a tvorbě log. Když se dívala na svoji předchozí práci, tak si uvědomila, že jí vždy nejvíce bavilo pracovat s menšími firmami či start-upy a neměla ráda komunikaci s velkými firmami. To, co ji přinášelo nejvíce potěšení, bylo dynamické prostředí a zkoušení nových a originálních přístupů k tvorbě, což se odráželo i v jejím portfoliu. Na základě toho si zkusila vytvořit marketingovou personu svého potenciálního zákazníka. Nebylo to pro ni úplně jednoduché. Chyběla jí řada podstatných informací a důkladná znalost českého prostředí. Byla tady teprve půl roku. Vycházela tak ze svých zkušeností z Ruska a pak poprosila své české přátele, aby jí pomohli dopracovat detaily. Na základě analýzy jí vyšlo, že by se měla zaměřit především na nově vznikající firmy, které cílí nejen na český, ale i světový trh, a pak by měla oslovovat i ruské firmy a klienty mimo ČR. Jedním z důvodů této volby bylo i to, že potřebovala se svými zákazníky komunikovat v angličtině nebo ruštině, protože její čeština byla ještě slabá. Zároveň její práce tento způsob spolupráce umožňovala. Poté, co měla hotové marketingové persony se pustila do tvorby marketingové strategie, která zahrnovala již konkrétní komunikační kanály a způsoby oslovování potenciálních klientů. Marina věděla, že jí čeká ještě spousta práce, ale už věděla, co musí konkrétně udělat. Zároveň se pustila i do studia českého jazyka. S manželem plánovali se v Praze natrvalo usadit a ráda by do budoucna pracovala více i pro českou klientelu.                

Slovníček pojmů 

Poptávka: Pakliže se rozhodnete něco prodávat, ať už je to služba (např. masáže, poradenství, šití na zakázku atd) nebo konkrétní produkt (vonná mýdla, ručně šité kabelky, parfémy atd), tak je vždy nutné se ujistit, že je po tomto zboží poptávka – a vy tak budete mít dost zákazníků, kteří u vás budou nakupovat. Většinou produktů a služeb řešíte konkrétní problémy nebo potřeby svých zákazníků, které se mohou měnit v průběhu času. Je možné, že produkty/služby, které šly na odbyt ve vaší zemi původu, nebudou pro českou klientelu zajímavé. Nebo právě naopak narazíte na díru na trhu! 

Produkt/služba: Na začátku podnikání je potřeba si ujasnit, co přesně je vaším produktem/službou, jaké má základní vlastnosti, jakou potřebu řeší a pro koho je určen/a. Od toho se posléze bude odvíjet celá marketingová strategie. Určitě zvolíte odlišnou strategii pro prodej ručně vyráběných šperků z drahých kovů od krásné ale levné bižuterie, kterou budete dovážet ve velkém z Indie. Každý zmíněný produkt bude vyžadovat jinou marketingovou strategii, protože budete cílit na odlišnou skupinu zákazníků.      

Průzkum trhu a konkurence: Je velmi obtížné přijít s produktem či službou, která by ještě neexistovala. Proto je potřeba si před vstupem na trh nejen zjistit, zda je po vámi nabízeném produktu/službě poptávka, ale také i to, kdo se prodejem již zabývá, na koho cílí a jaké k tomu volí strategie. Na základě této analýzy a specifikace vašeho konkrétního produktu/služby pak můžete vydefinovat vaši výhodu oproti konkurenci. Možná jí bude cena, možná to bude speciální výhoda, kterou konkurence nenabízí, nebo to bude originálně pojaté řešení jdoucí ruku v ruce s aktuálními trendy. Do módy se např. v poslední době dostaly výrobky, které jsou ekologické, recyklované či recyklovatelné a nezatěžují životní prostředí.   

Marketingová persona: Marketingová postava je detailní popis fiktivní osoby založený na vašich představách a zkušenostech s klienty. Vychází z předpokladu, že každý produkt má svého typického klienta, kterému je nabízen. Marketingová persona vám pomůže klientu více porozumět a bude se vám snáze vytvářet komunikační strategie. Určitě zvolíte jinou strategii komunikace, když budete chtít oslovit mladého úspěšného podnikatele, a jinou při oslovování samoživitelky, která má hluboko do kapsy. Marketingovou personu si můžete vytvořit pomocí našich pracovních listů.    

Marketingová strategie: Marketingová strategie se utváří na základě znalosti nabízeného produktu/služby, analýzy trhu a person. Měla by odrážet konkrétní cíle vašeho podnikání a také vaše reálné možnosti – na začátku podnikání si pravděpodobně nebudete moci zaplatit reklamu v celostátním tisku, ale facebooková reklama pro vás bude finančně dostupná. Strategie by neměla být statická, ale měli byste ji pravidelně měnit na základě získaných zkušeností.  

Pracovní listy ke stažení 

Můj produkt a můj zákazník

Tvorba persony

zajímavé odkazy a publikace: 

Tvorba persony: https://vceliste.cz/blog/tvorime-persony-pro-obsahovy-marketing/

6 kroků ke správné marketingové strategii: https://www.businessleaders.cz/2016/03/6-kroku-ke-spravne-marketingove-strategii/

Jak sestavit marketingovou strategii: https://www.cevelova.cz/jak-sestavit-marketingovou-strategii/ 


Propagace a budování brandu

Maria Alejandra se za mlada od své babičky naučila vyšívat ubrusy, prostírání a povlečení s krásnými tradičními vzory. Po příjezdu do České republiky pracovala jako operátorka call centra v mezinárodní firmě. Na vyšívání neměla skoro vůbec čas a jen občas si vytvořila něco pro radost. Po dvou letech otěhotněla a šla na rodičovskou dovolenou. Už v těhotenství, když nemohla v noci spát, občas vytáhla jehly, nitě a začala šít. Svými výtvory se občas pochlubila na instagramu nebo na facebooku a překvapilo ji, jak pozitivní ohlas získávala. Ve své znovu objevené zálibě pokračovala i po porodu a její instagramová galerie se rychle plnila. Začali se jí ozývat nejdříve známí, ale poté i zcela neznámí lidé, zda jsou produkty na prodej. Příjemně ji to překvapilo a jelikož se jí nechtělo vracet po mateřské zpět do call centra, tak začala přemýšlet o podnikání. Měla svůj produkt, originální styl a věděla, že je o její výrobky zájem a to i za poměrně vysokou cenu, kterou si stanovila. Zbývalo jí jen vymyslet, jak dostat své výrobky k zákazníkům. Propagace pro ni byla španělskou vesnicí, ale začala studovat, navštěvovat semináře i konzultovat s odborníky a postupně začala přicházet na to, co všechno bude potřebovat. Rozhodla se vybudovat svoji značku/brand na svém osobním příběhu – ženy z vesnice v mexických horách, která své umění zdědila od své babičky a ta zase od té svojí. Toto pojetí souviselo i s tím, že každý její kousek byl originál, do kterého vkládala své srdce a proto chtěla, aby její značka byla osobní a lidská. Toto se rozhodla promítnout i do komunikační strategie, ve které se ve facebookových a instagramových postech často odkazovala na své vzpomínky či mexickou mytologii nebo svoje vlastní emoce. Při tvorbě e-shopu zvolila vizuální identitu, která byla hodně barevná, exotická, ale zároveň vyvolávala hřejivý pocit domova. Způsob komunikace spolu s obrazem tvořil harmonický celek, který ji usnadnil cestu k zákazníkům. Maria Alejandra také pookračovala v prezentaci svých produktů na sociálních sítích. Využívala pro propagaci i prodej jak instagram, tak i své facebookové stránky. Postupně se jí podařilo vybudovat silnou značku, která jí pomohla zajistit dostatek platících zákazníků, kteří ji (spolu s manželovým platem) uchránili od návratu do call centra a umožnili ji flexibilitu potřebnou pro výchovu své dcery.          

Slovníček pojmů

Propagace: Pakliže chcete své produkty či služby dostat směrem k zákazníkovi, tak je potřeba využít nástrojů propagace. Ta využívá široké palety nástrojů a může být jak online tak offline. Mezi offline propagaci patří např. reklama v novinách, letáky ve stránkách, plakáty ale i šeptanda, která vaše dobré jméno roznáší mezi potenciální zákazníky. Mezi online reklamu patří např. propagace na sociálních sítích (placená i neplacená), webové stránky či reklama na nich. 

komunikační strategie: Vaše produkty jsou určené pro určité spektrum klientů. Je proto důležité si dobře rozmyslet, jak s nimi budete komunikovat. Komunikační strategie zahrnuje jednak kanály propagace (např. sociální sítě, web, letáky atd) tak i způsob, jakým budete s potenciálními zákazníky hovořit, co jim budete říkat, kdy a s jakým cílem. Do komunikační strategie je vhodné zahrnout i sezónnost – před Vánoci budete s lidmi mluvit jinak než před letními prázdninami a možná jim budete nabízet i jiné produkty či služby. 

Vizuální identita: Pakliže vytváříte své webové stránky či letáky, tak je dobré udržovat jednotný vizuální styl, podle kterého klienti poznají, že se jedná o produkt/službu od vás. 

Vaše vizuální identita by měla harmonicky ladit s produkty, které nabízíte (i když můžete i provokovat) – pakliže budete např. poskytovat relaxační masáže, tak by váš vizuální styl neměl být agresivní a plný červené barvy, ale naopak by měl vyvolávat na první pohled pocit relaxace a klidu. Vizuální styl většinou definuje grafický manuál, ale stačí i pár základních bodů, kterých se budete držet.  

Značka/brand: Jedním z cílů podnikání může být budování osobní značky a brandu, který vám následně otevírá dveře k dalším zákazníkům a odlišuje od konkurence. Mít dobrou značku znamená, že lidé si vaší práce váží a oceňují vaše produkty. Spolu s pozitivními ohlasy na vaši značku roste následně i její cena. Mezi nejvíce hodnotné značky na světě patří např. Apple, Google či Coca-Cola. Značka se vytváří okolo vašich hodnot i vizuálního a komunikačního stylu.  
Sociální sítě: Sociální sítě jsou jedním ze silných nástrojů marketingu, které můžete využívat k prodeji vašich služeb a produktů. Facebook, Instagram, LinkedIn i další sítě nabízejí možnost propagovat vaši značku a to jak formou bezplatné tak i placené reklamy. Facebook i instagram můžete provázat se svým e-shopem či webovými stránkami. Sítě slouží především k posilování značky a propagaci produktů i myšlenek, které se za jejich tvorbou ukrývají. Např. eshopy prodávající ekologické produkty velmi často na sítích sdílí udržitelné trendy z celého světa a poskytují svým fanouškům rozšiřování obzorů. V případě instagramu, který je zaměřený na vizuální stránku, je potřeba dát pozor na kvalitu a výběr fotografií. 

Pracovní listy ke stažení

Základní otázky k propagaci

Zajímavé odkazy a publikace: 

Jak na reklamu na Linkedin: https://www.ppcprofits.cz/blog/jak-na-reklamu-na-linkedin

Tipy pro instagram: https://ebrana.cz/blog/45-tipu-pro-instagramFacebook pro podnikání: https://newsfeed.cz/kategorie/novinky-z-facebooku/


Projekt Inspirativní migrantky byl podpořen MHMP Praha v roce 2019