Podnikání a podnikatelský plán

Příběh Fatoumatu se věnuje začátkům podnikání i získávání peněz do začátku. V pracovních listech naleznete otázky týkající se motivace pro podnikání a základní vzor pro podnikatelský plán.

Fatoumata pochází z Guinei, odkud se spolu s rodiči odstěhovala do České republiky. Vystudovala zde kadeřnickou školu a hned po studium začala pracovat pro salón, kam chodila na praxi. Měla skvělou vedoucí, která jí podporovala v rozvoji, přihlašovala ji na soutěže a díky tomu Fatoumata získala spoustu zkušeností. Po několika letech se vedoucí rozhodla odejít do důchodu a nahradila ji jiná, se kterou měla Fatoumata od začátku problémy. Nešlo do dlouho snášet a po půl roce se rozhodla odejít na volnou nohu. Její motivací k podnikání nebyla pouze snaha uniknout z nepříjemného pracovního prostředí, ale chtěla realizovat i své ambice a zužitkovat své zkušenosti ze soutěží, kde se umisťovala na předních pozicích díky své schopnosti tvořit originální účesy plné barev. V práci zůstala ještě dalšího půl roku, který si nechala na studium všeho potřebného a také zvyšovala své úspory do začátku podnikání. Zjistila, že kadeřnictví patří mezi řemeslné živnosti, které spadají do živností vázaných na vzdělání či praxi. Naštěstí mohla dokázat obojí. Ale to byl teprve začátek. K výkonu jejího povolání se váže řada dalších podmínek, které musí splňovat, a to od hygienických standardů provozoven až po provozní řád či bezpečnost práce. Toto všechno musela nastudovat dříve, než se pustila do hledání prostor, kde by mohla své kadeřnictví otevřít. Na základě konzultace se svojí bývalou vedoucí, která ji v jejím odhodlání podporovala, si vypracovala základní lean canvas. 

Nebylo úplně jednoduché sehnat prostory a zjistila, že potřebuje více času. Po odchodu z práce tak nastoupila na úřad práce. Zde se od své poradkyně dozvěděla, že by si jako uchazečka o zaměstnáním mohla zažádat o příspěvek na rozjezd podnikání.

Řekla si, že to zkusí, a poté, co našla vhodné prostory, vypracovala na základě lean canvas podrobný podnikatelský záměr s ekonomickou rozvahou a předpokládanými náklady. Úřad jí nakonec příspěvek neschválil a tak zkoumala další možnosti financování začátku podnikání. Nakonec jí pomohli půjčkou rodiče. Fatoumatu začala na základě svého plánu postupně budovat své kadeřnictví a měla radost z každého malého úspěchu, který ji pomáhal překonat těžké podnikatelské začátky.    

Slovníček pojmů

motivace k podnikání:

Na začátku je potřeba si položit otázku, zda je pro pro vás podnikání opravdu ta správná cesta. A sama sebe se zeptat, co vás motivuje k tomu, abyste šla na volnou nohu nebo si založila podnik. Chcete realizovat své sny? Nebaví vás současné zaměstnání? Nevidíte jinou možnost? Chcete být sama svým pánem? Máte skvělý nápad, který nemůžete jinde realizovat? Chcete vydělávat více peněz? Chcete získat časovou flexibilitu? Chcete si jen přivydělat k zaměstnání? Vaše motivace je odrazovým můstkem pro váš úspěch. Nepodceňte ji a určitě si přečtěte nějaké příběhy o tom, jaké to je s podnikáním začít. Za každým úspěchem v podnikání je spousta tvrdé práce a trocha potřebného štěstí.  

živnost:

Pakliže chcete vykonávat podnikání, tak si musíte opatřit živnostenské oprávnění pro danou činnost a to v případě, že jste fyzická (jednotlivec) i právnická osoba (firma). Živnostenské oprávnění se získává na základě vyplnění formuláře na živnostenském úřadě a zaplacení správního poplatku. Živnosti se dělí na volné, vázané, řemeslné a koncesované. Volné živnosti je možné vykonávat bez potřeby vzdělání v oboru, praxe či rekvalifikace. Vázané živnosti pak vyžadují vzdělání v oboru či praxi. Proto je potřeba, abyste si dopředu našli, do jaké kategorie patříte. Živnostenský list je možné vydat na více druhů činností či posléze požádat o jejich doplnění.  

podmínky provozoven:

Provozovna je prostor, ve kterém se vykonává podnikatelská činnost. Jedná se například o prodejnu, kancelář, dílnu, výrobní závod, stánek nebo automat. Na konkrétní typy provozoven se vztahují různá pravidla (označení provozovny, hygiena, bezpečnost práce, provozní řád atd), které je potřeba dopředu ošetřit, aby nedošlo ke kontrole a následné pokutě, která by mohla nový podnik finančně zruinovat. Ne každý podnikatel má provozovnu, ale hranice je velmi tenká. Proto se pro jistotu zeptejte na váš konkrétní případ na živnostenském úřadě. 

lean canvas:

Lean canvas je jednoduchý jednostránkový nástroj, který vám umožní vytvořit si základní podnikatelský plán. Šablona zahrnuje 9 základních oblastí, které byste neměli při zvažování podnikání opomenout. Ptá se na vaše zákazníky, produkt, cenotvorbu i vnitřní zdroje. Existuje více variant Lean canvas a je na vás, která vám přijde pro váš styl nejvhodnější. Pro vyhledání té správné využijte google.

příspěvek na rozjezd podnikání:

Příspěvek na podnikání je jednorázová finanční výpomoc určená uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce a rozhodli se začít podnikat. Tento příspěvek není nárokový, ale je potřeba vytvořit podnikatelský plán spolu s ekonomickou rozvahou, a ten předat na posouzení zaměstnancům úřadu práce. Na základě posouzení kvality podnikatelského plánu a možností úřadu se následně rozhoduje o jeho schválení či nikoliv.  

podnikatelský záměr/plán:

Pro potřeby úřadů práce, banky nebo investory je potřeba si připravit detailnější podnikatelský záměr, ve kterém rozpracujete svoji vizi, produkt, cenovou politiku, marketingovou strategii a další. Součástí rozšířeného podnikatelského plánu je i ekonomická rozvaha, kde byste měli uvést jasnou strukturu vašich počátečních zdrojů (peníze, movitý i nemovitý majetek), očekávaných nákladů (co vše potřebujete k tomu, aby se váš podnik rozjel) a předpokládaných výnosů (co očekáváte, že v daném období vyděláte).

financování začátku podnikání:

V případě, že se rozhodnete podnikat je důležité si uvědomit, co všechno vás to bude stát. V některých případech může jít o nákladné investice, např. v případě, že si chcete pořídit např. vlastní pekárnu (pronájem/nákup nemovitosti, nákup strojů, personální náklady, nákup surovin potřebných na výrobu atd), ale i v případě, že se chcete živit např. lektorováním je potřeba propočítat své náklady (vlastní čas, počítač, pronájmy, materiály) atd. Někdy vám v počátcích podnikání budou stačit vaše úspory a jindy bude potřeba se poohlédnout po alternativních zdrojích. Těmi může být například podnikatelská půjčka, výše zmiňovaný příspěvek na rozjezd podnikání od úřadu práce, zapojení investora nebo možnost vytvoření crowdfundingové kampaně (HIT HIT, Startovač či mezinárodní Kickstarter), ve které požádáte o příspěvek veřejnost. 

Pracovní listy ke stažení

Zajímavé odkazy a publikace: 

Další příběhy :

Podnikání a podnikatelský plán

Příběh Fatoumatu se věnuje začátkům podnikání i získávání peněz do začátku. V pracovních listech naleznete otázky týkající se motivace pro podnikání a základní vzor pro podnikatelský plán.

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Příběh Mariny vás zavede do oblasti marketingu, kdy se zamyslíme nad tím, koho a jak oslovovat při prodeji svých služeb či produktů. Pracovní listy se věnují tvorbě marketingových person a produktu.

Propagace a budování brandu

Marija Alejandra buduje svůj vlastní business a vymýšlí strategii, jak se na českém trhu propagovat. Pomocí pracovních listů se můžete zamyslet nad propagací vlastních produktů či služeb.