Silné a slabé stránky

Příběh Světlany je o hledaní důvěry ve své vlastní schopnosti, která je důležitá pro nalezení práce odpovídající vaší kvalifikaci. Pracovní listy se věnují objevování talentů a sebekoučinku. 

Když Světlana přijela před několika lety z Minsku, tak si připadala nejdříve plná elánu a touhy objevovat novou zemi, ale po nějaké chvíli si začala připadat tak trochu ztracená. Ačkoliv je čeština stejně jako běloruština slovanský jazyk, tak i po měsících dělala stále chyby a nedařilo se jí získat práci, která by alespoň trochu odpovídala jejímu vzdělání a vizi o spokojeném pracovním životě. Známá jí pomohla získat práci v KFC, ale Světlanu tahle práce nebavila. Jediné, za co je teď zpětně vděčná, je to, že zde měla skvělou vedoucí Martinu, se kterou navázaly blízký vztah. Martina viděla jak, se Světlana trápí, a snažila se jí různě povzbudit. Viděla v ní talentovanou mladou ženu, která není na svém místě. K narozeninám jí proto koupila voacher na hodinu koučinku. Ze své vlastní zkušenosti věděla, že je občas potřeba zkusit něco nového, aby se člověk posunul dál. Světlana chvíli váhala a myslela si, že to je zbytečné, ale poté si řekla, že nemá co ztratit. Na prvním sezení s koučkou otevřely téma, které Světlana hodně řešila, a to bylo její sebevědomí. Už v Minsku občas bojovala s tím, že není dost dobrá, ale po příjezdu do Čech se tato obava ještě více prohloubila. Koučka jí poradila, ať se zaměří na svoje talenty a schopnosti. Světlana po hodině odcházela s domácím úkolem a několik dní po večerech se zamýšlela nad tím, v čem je dobrá, co ji baví a o co se může ve svém pracovním životě opřít. Nakonec vše napsala na papír a byla překvapená, kolik pozitivního o sobě byla schopná napsat. Ukázala tento soupis Martině a ona jí ho doplnila ještě o několik dalších silných stránek, které si Světlana neuvědomovala nebo je brala jako přirozené. Na dalších hodinách koučinku, které si poté už 

Světlana platila ze svého, se postupně zbavovala své nejistoty a začala si uvědomovat, jakým směrem by se mohla dál rozvíjet. Rozhodla se, že si najde lepší zaměstnání, které by odpovídalo jejímu profesnímu profilu. Měla střední obchodní školu a základy účetnictví, takže se pustila tímto směrem. Počty jí vždycky šly a zároveň měla i smysl pro detail, byla pečlivá a zodpovědná a ráda měla všechno uklizené a v pořádku. Do půl roku od první schůzky s koučkou absolvovala rekvalifikační kurz na účetní. Zde si oprášila své znalosti, získala nové a spolu s nimi i certifikát. Následně začala hledat práci v oboru. Martina i její koučka jí v tomto byly oporou a podporovaly ji. Po několika neúspěšných pohovorech se jí nakonec podařilo získat místo junior účetní v malé rodinné firmě. Světlana zde pracuje už dva roky a je spokojená. Když má volnou chvilku, tak pracuje na svém osobním rozvoji, a plánuje si, co dál ve svém profesním i osobním životě. Uvažuje také o tom, že by si mohla říci o zvýšení platu, protože už dávno není juniorka, ale sama nyní pomáhá zaučovat nově příchozí zaměstnance! 

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Slovníček pojmů

Sebepoznání:

Sebepoznání je reflexní proces, který probíhá po celý život. Díky němu získáváme představu o svém vlastním já, o tom, co nás charakterizuje, o našich kvalitách a slabých stránkách, omezeních, potřebách, zálibách a obavách. Pomáhá nám pojmenovat naše schopnosti, zájmy, talenty, hodnoty, silné a slabé stránky a díky tomu pochopit vlastní životní roli, poslání a priority. Sebepoznání je základem naší sebeúcty , která je zase nezbytná v našem vztahu se sebou samými a s ostatními lidmi.

Talent:

Každá z vás máte přirozený talent. Je to něco, v čem vynikáte a nedělá vám velké potíže se v dané oblasti zlepšovat. Často jde o skrytou nebo nepojmenovanou vlastnost či dovednost. Možná si existenci svého talentu ani neuvědomujete, protože ho berete jako něco přirozeného. Můžete například připravovat skvělá jídla i bez receptu a říkat si, že to zvládne každý. Ale uvědomte si, že pro někoho jiného by vytvoření skvělého jídla znamenalo mnoho hodin surfování na internetu při hledání správného receptu, vyčerpávající nakupování ingrediencí a tři hodiny u sporáku ve stresu. Nepodceňujte se a važte si svých talentů!

Schopnosti:

Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, které jsou rozvíjeny tréninkem, vzděláváním či zkušenostmi. Člověk se s nimi nerodí, ale v průběhu života si je osvojuje a vylepšuje. Schopnost může ale nemusí být vaší silnou stránkou. Nemusíte v ní vynikat a ani vás nemusí bavit. Jste ale schopni ji využít v případě, že to je potřeba. 

Silná stránka:

Vysoce rozvinutá, trénovaná schopnost, o kterou se můžete opřít a na které můžete stavět v osobním či profesním životě.  Obvykle máte při jejím využívání dobrý pocit, protože to jakoby “jde samo”.  Pokud ji ve svém životě využíváte, tak máte mnohem větší šanci realizovat svůj potenciál. Na silných stránkách se dá pracovat a můžete je posilovat. Silné stránky jsou v mnoha oblastech – komunikace, manuální zručnost, kritické myšlení, charakterové vlastnosti apod.  Mezi silné stránky patří i talenty.

Slabá stránka:

Slabá stránka je vlastnost, která může negativně ovlivňovat práci, komunikaci a dosažení cíle jak v profesním, tak i v osobním životě. K objevení slabých stránek nám pomůže zamyšlení se nad tím, kterým úkonům se vyhýbáme, protože se obáváme, že je dobře nezvládneme, jaké zlozvyky neustále opakujeme a co nás omezuje na cestě k cílům. Se slabými stránkami můžeme pracovat a některé z nich se dají postupně proměnit v stránky silné.

Osobní rozvoj:

Cesta osobního rozvoje trvá celý život. Zahrnuje činnosti, které se zaměřují na objevování vlastního potenciálu a rozvoj znalostí, dovedností či komunikačních schopností.  Je to cílená práce na sobě samé. Díky osobnímu rozvoji se může kvalitativně zlepšit váš život a vy můžete být sama se sebou spokojenější.

Koučink:

Pokud chcete, aby se ve vašem životě sny začaly konečně plnit, potřebujete se naučit správně tvořit a naplňovat své cíle. Chcete-li se si ujasnit další profesní směřování či najít odvahu vystupovat před publikem, tak je nejlepší řešením osobní koučink. Koučování je proces, který přináší nové perspektivy,  posiluje sebevědomí a tvůrčí schopnosti. Koučink přibližuje vaše snění k realitě a pomáhá vám správně formulovat cíle.  Hlavním nástrojem v koučování jsou otevřené otázky, které vám pomáhají najít odpovědi formulující vaši budoucnost.  Kouč vychází z toho, že expertem na vlastní život jste vy, a svými dotazy jen vytváří prostředí, v kterém si samy najdete vlastní odpověď. Koučink je placená služba od 500 do 3000/Kč za setkání. 

Certifikát:

Certifikát je oficiální dokument, který prokazuje, že jsem absolvovala nějaký kurz, udělala zkoušku atd.). Certifikát nám může pomoci při získávání zaměstnání, jelikož ukazuje naše další neformální vzdělávání, které v současné době začíná nabývat na hodnotě.

Potenciál:

Potenciál je schopnost rozvíjet svoje znalosti a dovednosti. V každé z nás je ohromná spousta potenciálu, který stále čeká na objevení!

Junior/Juniorská pozice:

Slovem junior se obvykle popisuje mladšího či méně zkušený specialista (například absolvent univerzity nebo kurzu). Juniorské pozice jsou snadněji dostupné, protože se od nás neočekávají dlouholeté zkušenosti v oboru. Zároveň jsou ale i méně hodnocené než pozice seniorské.

Kompetence:

Kompetence jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující nám schopnost zvládat určitou funkci, činnost nebo situaci. Většinou se pojem kompetence používá při hodnocení vhodnosti člověka pro určitou pracovní pozici nebo činnost a zaměřuje se na vnitřní kvality člověka.

Pracovní listy ke stažení

Zajímavé odkazy a publikace: