Volba povolání

Příběh Eleny se zaměřuje na její cestu za první prací a popisuje možnosti karierního poradenství. Pracovní listy se věnují tvorbě seznamů, které mají potenciál posunout vaši kariéru. 

Elena přijela do České republiky studovat vysokou školu. Po ročním přípravném jazykovém kurzu se dostala na Vysokou školu ekonomickou, kde v současné době studuje podnikovou ekonomii a je v třetím ročníku. Odložila odevzdání bakalářské práce o rok, aby si naplánovala další postup. Kvůli pandemii a složité situaci na trhu práce začala mít Elena obavy o svůj pobyt. Bála se, že si nenajde práci. Nebyla si jistá jestli se má při hledání zaměřit na práci ve velké firmě jako většina jejích spolužáků nebo se ucházet i o jiné pozice. Elena navštěvovala studentské pracovní trhy, chodila na akce ve velkých firmách a také slyšela příběhy svých starších kamarádů o tom, jak to v korporátním prostředí chodí. Občas věnovala volný čas dobrovolnictví – doučovala romské děti angličtinu – a bavilo ji to. I z toho důvodu chtěla, aby její budoucí práce byla smyslupná, což Elena ve velkých firmách, kde lidé často pracují jako stroje, pro sebe neviděla. Někoho to baví a naplňuje, ale ona podvědomě tušila, že to není nic pro ni. Na Facebooku narazila na stránky organizace, která nabízela kariérové poradenství zdarma. Elena si domluvila termín a probrala s kariérovou poradkyní svoji situaci – najít si práci v oboru, který studuje, a zároveň mít jistotu, že tato práce bude dávat smysl. Během prvního setkání kariérová poradkyně zjistila podrobnosti o situaci Eleny a rovnou probraly i její pobytové možnosti. Poradkyně jí vysvětlila proces podávání žádosti o zaměstnaneckou kartu a také o pobyt za účelem hledání práce pro případ, kdyby si Elena nesehnala práci po dokončení studia. Jelikož pro Elenu měly zásadní smysl hodnot a smysl práce, tak jí poradkyně navrhla využít metody práce s kartami. Elena si sestavila seznam hodnot, které jsou pro ni v práci důležité. Speciální balíček obsahoval karty s názvy různých hodnot, ze kterých si Elena vybrala 5 nejdůležitějších.  Na druhém setkání Elena zjistila, že  pracovní příležitosti nejsou omezené jen na komerční sféru. Kariérová poradkyně jí totiž ukazala příležitosti, které nabízí u neziskové organizace. Řada neziskových organizací nabízí nejen

zaměstnání v sociálních oborech, ale i pozice v administrativě a financích, což Eleně úplně vyhovovalo, protože takhle mohla propojit svůj obor s vlastním požadavkem smysluplnosti. Za podpory poradkyně si Elena začala sestavovat vlastní kariérový plán, ve kterém uvedla své cíle a označila důležité termíny, do kterých měla jednotlivé kroky dokončit. Kariérová poradkyně jí také  nabídla využití kariérového deníku, ve kterém by Elena vedla záznamy a seznamy, které se týkají její cílů. Elena se rozhodla, že pro zvýšení šance ve výběrových řízeních musí získat zkušenost s prací v neziskovém sektoru. Kariérová poradkyně ji nasměrovala na několik větších organizací, které často nabízejí stáže ve svých finančních odděleních. Elena rovnou začala zjišťovat podmínky, napsala několik uvítacích emailů a dostala pozvánku na pohovor v organizací, která se věnuje rozvojové spolupráci. Absolvovala několikaměsíční stáž, na jejímž konci dostala pracovní nabídku!     

Slovníček pojmů

přípravné jazykové kurzy:

Přípravné jazykové kurzy poskytují soukromé jazykové školy a školy při univerzitách. Obvykle probíhají ve formátu intenzivní každodenní výuky v průběhu 6-12 měsíců. Jsou zaměřené na přípravu účastníků k nástupu na vysokou školu. Kurz se končí složením zkoušky ze znalostí jazyka.

studentské pracovní trhy a jarmarky:

Studentské pracovní trhy a jarmarky se věčnou konají počátkem nového akademického roku, kde zájemce se mohou nahlédnout do neformálního života univerzity. Jsou spojeny s hudbou, představením činnosti studentských spolku, informačními semináři a konáním různých kulturních akcí (třeba Studentský jarmark UK). Veletrhy práce nabízejí jedinečnou příležitost setkat se přímo se zástupci jednotlivých firem či organizací na jednom místě a pohovořit si i se samotnými zaměstnanci. Pří návštěvě veletrhu je vhodné vzít s sebou vytištěný životopis (CV). V případě že vás nějaká pracovní nabídka zaujme, můžete chytit příležitost a rovnou vaše CV předat přítomným personalistům.

kariérové poradenství:

Poradenská disciplína, která má za cíl vám pomoci najít cestu ke spokojenému pracovnímu život a dosahovat stanovených kariérních cílů. Obvykle má dvě složky – koučovací a poradenskou. V rámci kariérového poradenství se probírají otázky spojené s hledáním práce, změnou oboru, zahájením podnikání nebo prací na volné noze. S kariérní poradkyní nebo poradcem můžete probrat tvorbu životopisu a motivačních dopisů, tak abyste mohly zdůraznit své silné stránky hned na začátku výběrového řízení. Můžete se také poradit ve věci přijímacích pohovorů a změny oboru, hledání práce po návratu z mateřské dovolené nebo po přestěhování do nové země. Jde o obor, který v posledních letech nabývá na popularitě kvůli rychlým změnám na trhu práce.

kariérový poradce:

Odborník nebo odbornice poskytující poradenské služby spojené s kariérou. Má přehled o posledních trendech na trhu práce a v různých pracovních odvětvích, zná specifika hledání práce u různých skupin obyvatel a věkových kategorií a vyzná se v pracovněprávních otázkách.  Kariérový poradce by zároveň měl ovládat koučovací techniky, aby vás mohl nasměrovat pomocí správně položených otázek. Odborníky v kariérovém poradenství můžete potkat v neziskových organizacích, na vysokých školách a jiných vzdělávacích zařízeních. V těchto případech je služba většinou bezplatná či za nižší než komerční cenu. 

práce s kartami a obrázky:

Tuto kreativní metodu využívají kariéroví poradci, koučové a psychologové během konzultací. Využití karet a obrázků vám pomůže probudit kreativitu a ulehčí vyjádření slov, pocitů a myšlenek. Pomocí karet je možně popisovat příběhy a budoucí plány, reflektovat vlastní zkušenost, pracovat s hodnotami či si zmapovat své silné stránky. Sama doma si určitě můžete vyzkoušet tvorbu tzv. visionboardu, který také pomáhá určit si svůj vlastní směr. Jak na něj se dozvíte v odkazech!

kariérový plán:

Plán kariérního rozvoje si vytváříte buď za pomoci poradce nebo samostatně. Měl by obsahovat důležité kroky na cestě k práci snů či jinému kariérnímu cíli a také stanoví termíny, do kterých musíte tyto kroky podniknout. Kariérní plán může být zpracován samostatně či jako součást kariérového deníku.

kariérový deník:

Je metoda vedení záznamů o vlastních kariérových cílech a zkušenostech. Jedná se o kreativní metodu, která může být přizpůsobena situaci a vašim představám. Kariérový deník může obsahovat reflexi ohledně vlastních silných a slabých stránek, seznamy knih a kurzů, záznamy o průběhu přijímacích pohovorů,  kontakty lidí, kteří vás mohou posunout dopředu. Kariérový deník může poté sloužit jako podklad pro tvorbu životopisů a motivačních dopisů – v případě elektronické podoby lze nějaké informace jednoduše okopírovat a vložit do životopisu či do dopisů. .  

komerční sféra:

pracovní a obchodní sféra, kde je hlavním cílem maximalizace zisku. V pracovním smyslu se jedná o firmy a korporace, ve kterých může člověk vykonávat svoji pracovní činnost. Z právního hlediska komerční sféra zahrnuje společnosti s ručením omezením (s.r.o.), akciové společnosti (a.s.) a jiné subjekty.

neziskové organizace:

NNO se zabývají veřejně prospěšnou činností od pořádání volnočasových aktivit, opravy památek, kulturních aktivit až po poskytování poradenství lidem v nouzi. Nezisková organizace je ze zákona právnickou osoby, která ale na rozdíl od podnikatelských subjektů nevzniká za účelem dosažení zisku.

personální agentura:

Agentury práce pomáhají propojovat zaměstnavatele s uchazeči o práci. Některé personální agentury fungují i na principu headhunterů, kdy cíleně vyhledávají specialisty na určité pozice, přičemž se velmi často opírají o sociální síť LinkedIn. Přes pracovní agentury se dá jednoduše sehnat nízkokvalifikovaná práce, přičemž je zde ale riziko vykořisťování.

pracovní trh:

Prostor, ve kterém dochází ke střetu nabídky pracovních sil (tj. lidí, jejich dovedností a schopností, dosažené úrovni kvalifikace a vzdělání) a poptávky ze strany zaměstnavatelů (všech orgánů a organizací, které vytváří volná pracovní místa).

Zajímavé odkazy a publikace: