Životopis a pohovor

Příběh Katariny ukazuje, jaké kroky musela udělat k tomu, aby získala práci odpovídající její kvalifikaci a znalostem. Pracovní listy se věnují přípravě na pohovor.  

Katarina už střední školy věděla, že se chce stát psycholožkou, a pomáhat lidem řešit jejich problémy. Díky skvělým školním výsledkům se jí opravdu podařilo psychologii vystudovat a našla si práci na klinice v Petrohradu. Zde se seznámila se svým budoucím manželem Petrem, který zde byl na dlouhodobé stáži. Petr musel po roce roce odjet zpátky do České republiky a Katarina se rozhodla podat výpověď a odjet s ním. V Praze se Petr vrátil je své práci v nemocnici a Katarina se začala intenzivně učit češtinu, aby i ona mohla pracovat. Měla ze společného života základy, ale teprve po čtvrt roce kurzů i individuální výuky se začala cítit více sebevědomě. Přes webové portály se koukala na pracovní nabídky ve svém oboru. Většina pozic od uchazečů vyžadovala životopis, motivační dopis a některé i pracovní reference.  Nebyla si úplně jistá, jak se takové věci píší v České republice, tak poprosila Petra o pomoc. Jelikož měl už od univerzity jedno stabilní zaměstnání, tak si nebyl jistý aktuálními trendy, a tak musel spolu s Katarinou trochu zapátrat. Na internetu byla spousta zajímavých zdrojů o tom, jak potřebné dokumenty vytvořit. Třeba na jobs.cz mají spoustu inspirativních článků a rad nejen pro uchazeče o práci. Mimo jiné se dozvěděli, že vizuálně pěkný životopis se dá nyní vytvořit pomocí celé řady online nástrojů. Katarina začala postupně odpovídat na pracovní nabídky, které se jí líbily a které odpovídaly jejímu profesnímu zaměření. Životopis posílala stejný, ale motivační dopis donekonečna přepisovala tak, aby přímo reagoval na danou pracovní pozici. Petr jí při tom pomáhal s češtinou, aby všechno bylo bez chyb a Katarina měla větší šanci postoupit k pracovnímu pohovoru. Sama Katarina cítila, že u některých pozic je jejím zatím nedokonalá čeština handicapem, ale objevila i několik pozic, kde mohla zužitkovat svoje znalosti ruštiny a angličtiny, což jí stavělo do výhody oproti jiným kandidátům. Odpověděla na spoustu inzerátů a napsala i do řady organizacím kde by ráda pracovala, i když aktuálně žádnou pozici nenabízeli. Nakonec jí přišlo několik pozvánek na pohovor. Katarina byla nervózní, protože v České republice nikdy žádný pohovor nedělala a netušila, co jí čeká.

Katarina se začala na pohovor cíleně připravovat a Petr si u toho hrál na zaměstnavatele. Docela se u toho zasmáli a Katarina se zbavila největší nervozity. První pohovor byl pro ni ale zkouška ohněm. Nebyla to zrovna příjemná zkušenost, protože se jí vyptávali i na otázky, na které nebyla připravená. Jednou z nich byla: “Kdybyste byla kolo, jakou částí byste byla”. Nad touto otázkou by přemýšlela delší chvíli i v ruštině, ale v češtině to pro ni bylo příliš složité. Odcházela sklíčená, ale nevzdávala se. Pohovorů absolvovala téměř desítku a bez úspěchu. I když nebylo příjemné cítit se odmítána, tak věděla, že každý neúspěšný pohovor jí přináší nové zkušenosti. A její vytrvalost se nakonec vyplatila. Podařilo se jí získat práci na soukromé klinice, která měla velký počet klientů i ze zahraničí a mohla tak zúročit své znalosti ruštiny a angličtiny.  Opět se s Petrem ponořili do internetových vyhledávačů a zkoumali, na co by se mohli při pohovoru vyptávat.

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Slovníček pojmů

Životopis/CV:

Životopis je základní dokument, který si jako uchazečky o zaměstnání musíte vytvořit. Měl by obsahovat základní osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, emailová adresa a v případě cizinek i typ pobytu, pakliže chcete zdůraznit volný přístup na trh práce), informace o dosaženém vzdělání, absolvovaných vzdělávacích kurzech, předchozích zaměstnáních a stážích. Dále by zde měly být vyznačeny i vaše další dovednosti např. znalost cizích jazyků, vlastnictví řidičského průkazu či schopnost aktivně pracovat s konkrétními aplikacemi. Je zcela na vás, zda na životopis přidáte fotografii či nikoliv.

Online nástroje na tvorbu životopisů:

Donedávna byly životopis vytvářeny především ve wordu a postrádali výraznější vizuální podobu. Díky online nástrojům je nyní možné si nyní zdarma vytvořit dle šablon graficky velmi pěkný životopis, který má díky tomu šanci vyčnívat nad ostatní. Jedním z těchto nástrojů, které nabízí řadu šablon zdarma je například CANVA, který vyžaduje jen základní grafické dovednosti.

Motivační dopis:

Motivační dopis vyžaduje v současné době většina zaměstnavatelů. Prověřuje vaši motivaci pracovat v dané společnosti a dává vám možnost rozepsat více, proč se na danou pozici hodíte právě vy. Motivační dopis by měl být vždy přímo navázaný na danou pozici a proto ho budete pravděpodobně pokaždé předělávat. Při jeho tvorbě vycházejte z informací o dané pozici i společnosti a zároveň stavějte na svých zkušenostech, dovednostech, silných stránkách a ambicích. Zaměstnavatel by měl z motivačního dopisu pochopit, že o práci máte opravdu zájem. Buďte maximálně upřímná a nesnažte se vykreslovat v lepším světle nebo se naopak podceňovat. Pakliže se hlásíte na kreativní pozici, tak můžete motivační dopis udělat netradičně – doplnit o obrázky nebo natočit video. Nebojte se experimentovat, pakliže se to na danou pozici hodí.

Pracovní reference:

Někteří zaměstnavatelé vyžadují pracovní reference a to buď v podobě písemné zprávy od předchozího zaměstnavatele či kontaktu na osoby, které vás mohou doporučit. Některé firmy poté opravdu tyto osoby kontaktují a získávají si na vás ústní reference. Vybírejte proto pečlivě, čí kontakt poskytnete, a dotyčnou osobu o tom vždy informujte.

Pracovní pohovor:

Pakliže se zaměstnavateli vaše CV a motivační dopis zamlouvají, tak vás pozvou na přijímací pohovor. Ten může být realizovaný buď personalistou, ředitelem organizace, přímým nadřízeným či vícero lidmi včetně členů vaše potenciálního týmu. Pohovory nohou být vícekolové a mezi jednotlivými koly vám mohou být zadávány praktické úkoly. Dejte si na nich vždy záležet! Při pohovoru vás čeká řada otázek a určitě se nebojte pokládat otázky i vy. Seznam otázek, které se u pohovoru často vyskytují, najdete v pracovním listu, stejně jako otázky, na které se vás ze zákona ptát nesmí. Po pracovním pohovoru si určitě na chvíli sedněte a zamyslete se nad tím, jaký z toho máte dojem – z prostředí, z lidí, z toho jak probíhal pohovor a zda vám u toho bylo příjemně. Toto pomůže při rozhodování zda práci následně přijmout či odmítnout. V případě velkého zájmu danou pozici můžete napsat děkovný email o tom, že jste měla z pohovoru příjemný pocit a že budete moc ráda spolupracovat, když vás vyberou. 

Příprava na pohovor:

Před každým pohovorem je potřeba se připravit. Prvním krokem je si znovu důkladně prostudovat nabízenou pozici, porovnat ji s vaším životopisem a zamyslet se nad tím, co jsou vaše silné stránky a jak byste je mohla při pohovoru zdůraznit. Dalším krokem je prostudování informací o společnosti, do které se hlásíte. Projeďte si jejich web a zkuste si zjistit více i o osobě, se kterou budete mít pohovor, pokud tuto informaci dopředu víte. Důležité je také mít jasno v tom, jaké informace potřebujete vědět vy od zaměstnavatele a připravit si otázky pro případ, že by na toto téma nebyla zavedena řeč – např. výše platu nebo možnosti práce z domova. Tipy na otázky najdete v inspirativních odkazech. 

Jobklub:

Jobkluby jsou poradenské skupiny vytvářené při úřadech práce či v rámci činnosti neziskových organizací, které pomáhají účastníkům s orientací na trhu práce, tvorbou kariérního plánu, mapováním silných stránek a jejich zanesením do životopisu a motivačních dopisů. Zároveň v klubu můžete získat informace o aktuálních pracovních nabídkách a tom, kde práci hledat.

Pracovní benefity:

Benefity jsou způsob ocenění zaměstnance, který je poskytován nad rámec standardního finančního ohodnocení ve formě mzdy či platu. Mohou mít peněžitou nebo jinou formu. Mezi zaměstnanecké benefity v České republice patří např. sick a family days, stravenky, Cafeteria Systém, karta Multisport, jazykové a odborné kurzy, firemní auto, penzijní připojištění či životní pojištění, firemní školka, příspěvky na dovolené, atd. Pracovní benefity slouží ke zvýšení atraktivity firmy či organizace na trhu práce, a také jako způsob motivace a udržování zaměstnanců.

Assessment centrum:

Assessment centrum je forma výběrového řízení, která je založena na principu simulace a slouží k zhodnocení vhodnosti uchazeče pro určitou pracovní pozici. Ve většině případu má skupinový charakter, což umožňuje firmě či organizaci hodnotit schopnost týmové spolupráce a komunikace v kolektivu. Uchazeče mohou také dostávat individuální úkoly. Aktivitu uchazečů a míru jejich zapojenosti zpravidla posuzuje vícero hodnotitelů. V průběhu assessment centra se mohou nastat nečekané situace, které slouží k posuzování schopnosti pracovat pod tlakem a ve stresových situacích. Důraz je také kladen na hodnocení měkkých dovedností. Nejčastěji se s assessment centry setkáváme v komerční sféře (zejména v případě poradenských, finančních, analytických a finančních pozicí), ale v poslední době tato forma proniká i do jiných sfér (např. česká lidskoprávní nezisková organizace Člověk v tísni používá tuto formu aktivit v průběhu výběrových řízení na některých pozicích)

Personalista:

Personalista je pracovník personálního oddělení společnosti, který zajišťuje a organizuje nábor, přijímání a propouštění zaměstnanců, vede přijímací pohovory, stará se o odměňování a hodnocení zaměstnanců, zajišťuje školení zaměstnanců, tvoří a eviduje všechny pracovně-právní dokumenty a vede personální administrativu.

Homeoffice:

Homeoffice nebo práce z domova může být vítanou alternativou k běžnému způsobu výkonu zaměstnání, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnanec si může přizpůsobit pracovní dobu zcela podle svých potřeb a časových možností. Výsledky práce jsou v takovém případě typicky předávány zaměstnavateli prostřednictvím digitálních kanálů.

Pracovní zkušenosti:

Pojem pracovní zkušenosti se nejčastěji používá pro vytváření kvalifikačního profilu pracovníka, za zkušenost často považuje vše, co člověk získává při výkonu určité činnosti nebo v prožitku nějaké situace. Pracovní zkušenosti v životopisu představují popis dřívějších zaměstnání a zkušeností, který vám zvyšuje vaši prestiž v žádosti nebo při pohovoru. Všechny další informace a oddíly životopisu od zálib po představení uchazeče jsou doplňkem k seznamu relevantních pracovních zkušeností za uplynulých 10 až 15 let. Kratší stáže a vedlejší projekty je vhodné uvést, pokud se tyto zkušenosti přímo týkají pracovní pozice nebo jste při nich získali dovednosti, které se pro ni budou hodit.

Pracovní listy ke stažení

Zajímavé odkazy a publikace: 

Další příběhy :

Podnikání a podnikatelský plán

Příběh Fatoumatu se věnuje začátkům podnikání i získávání peněz do začátku. V pracovních listech naleznete otázky týkající se motivace pro podnikání a základní vzor pro podnikatelský plán.

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Příběh Mariny vás zavede do oblasti marketingu, kdy se zamyslíme nad tím, koho a jak oslovovat při prodeji svých služeb či produktů. Pracovní listy se věnují tvorbě marketingových person a produktu.

Propagace a budování brandu

Marija Alejandra buduje svůj vlastní business a vymýšlí strategii, jak se na českém trhu propagovat. Pomocí pracovních listů se můžete zamyslet nad propagací vlastních produktů či služeb.