Dobrovolnictví a stáže

V dalším příběhu nám studentka Monika ukáže, jak významnou roli může hrát dobrovolnická činnost a účast na stážích roli v budování své kariéry, ale i svého osobního života. V pracovním listu se můžeme zaměřit na oblasti, které by nás lákaly v rámci dobrovolnictví poslouchat – aneb kde máme chuť pomáhat!

Monika se přestěhovala z Bělehradu do Prahy. Přijela sem na 12 měsíců v rámci programu Erasmus+ během svého posledního ročníku magisterského programu v oboru sociální studia. Zajímala se o českou kulturu a když před třemi lety byla na výletě v Praze, tak se do ní zamilovala. Myslela si, že se tu i díky tomu bude hned cítit jako doma. Ukázalo se ale, že tak lehké to nebude. Studijní program měla v angličtině, chtěla se ale i naučit češtinu, aby mohla lépe poznat českou kulturu a orientovat se v okolí. Začala chodit na kurzy češtiny a gramatiku zvládala dobře. Ale stále se styděla mluvit, protože měla přízvuk a necítila se jistá. Sousedka jí doporučila zkusit dobrovolnictví. Občas sama pomáhala na různých akcích a řekla, že je to nejen zajímavá a dobrá činnost, ale i jeden ze způsobů jak se zapojit do občanské společnosti, potkat spoustu zajímavých lidí a zlepšit svou češtinu. Doporučila Monice dobrovolnické centra a portály, kde sama hledala příležitosti k dobrovolnictví. Přes portál dobrovolnik.cz. Monika dostávala informace o možnostech účastnit se různých akcích a tak začala cesta její dobrovolnictví. Protože měla dost volného času, tak se každý týden účastnila nějaké akce, pomáhala seniorům, lidem bez domova a pracovala i s dětmi. Brzy se ukázalo, že občanská angažovanost má spoustu benefitů. Komunikovala v češtině každý den, proto se už nestyděla mluvit a dokonce i značně zlepšila svou úroveň, potkala spoustu zajímavých lidí z různých koutů světa a našla i české kamarády. Protože se zúčastnila množství různých aktivit, získala zajímavé a užitečné zkušenosti. Začala přemýšlet jaký může být pro ni příští krok. Rozhodla se najít práci v oboru, který studuje. Narazila tady ale na několik překážek. Přestože se její znalosti češtiny zlepšily stále neměla dostatečnou úroveň pro práci a zároveň neměla dost praxe. Po dvou měsících odesílání životopisu a neustálých pohovorů byla unavená a už to chtěla vzdát. Na jednom z networkingových setkání pro dobrovolníky dostala radu zkusit si najít na začátku stáž, aby získala pracovní dovednosti, které bude potřebovat v této práci a zároveň se podívala se do zákulisí organizace a uvědomila si, čemu se ještě bude potřeba naučit. Jak přišla domů, tak začala prozkoumávat možnosti stáží. Většinou nacházela neplacené stáže, ale chtěla být za svou práci finančně odměněna, aby cítila pokrok v tom, co dělá. Konečně se narazila na inzerát, ve kterém nabízeli

placenou stáž na přibližně 20 hodin týdně. Byla to pro Moniku ideální varianta, protože to mohla lehce spojit se studiem. Úspěšně prošla pohovorem a začala pracovat v organizaci, která pomáhá seniorům. Na začátku prošla školením a pochopila, že i když měla teoretické znalosti a nějaké zkušenosti, stále je spousta věcí, kterým se ještě musí naučit. Během školení zmínili, že v organizaci existuje možnost využít hodin mentoringu pro nově příchozí. Poprosila svého kolegu, který pracoval v té organizaci přes 5 let, stát se její mentorem a pomohl jí se zorientovat v novém pracovním prostředí. Kromě 20 hodin práci měla tak ještě 3 konzultace týdně se svým mentorem. Na začátku bylo docela těžké kombinovat studium a stáž. Ale Moniku moc bavila její nová práce, kolegové jí vždy pomáhali a byli to skvělí profesionálové a velmi příjemní lidé. Čas utekl rychle a stáž skončila zároveň se studiem. Monika se stala úspěšnou absolventkou svou univerzity, ale moc jí chyběla Praha, protože za rok, co tam žila, se do ní zamilovala ještě víc. Rozhodla se vrátit a zkusit si najít práci už na celý úvazek. V organizaci, kde měla stáž, bohužel místo nebylo. Ale bývalí kolegové ji doporučili řediteli jiné organizace, kde hledali nové tváře do svého týmu. Dostala moc dobrý posudek od mentora, úspěšně prošla výběrovým řízením a tak se Monice podařilo najít novou práci a dělat to, co naplňuje její život smyslem v místě, které miluje.

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Slovníček pojmů

Dobrovolnictví:

Dobrovolnictví je činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Může dobrovolníkovi přinést pocit užitečnosti, naplnění či rozvoj pracovní kariéry a získání nových zkušeností, dovedností a kontaktů. Může jít o pomoc osamělým seniorům, dětem s dětských domovů, ochranu životního prostředí, organizace různorodých akcí atd. Je to součást životního stylu, který má pozitivní vliv jak na poskytovatele, a na jeho příjemce, tak i celkově na společnost.

Dobrovolnická centra a portály:

Kromě možnosti oslovit přímo organizaci či instituci, která je vám blízká, máte možnost se obrátit na místní dobrovolnické centrum nebo prozkoumat portály, které se dobrovolnictvím zabývají. Pomůže vám to najít konkrétní místo, kde byste se mohla aktivně zapojit, získávat nové životní zkušenosti a poznávat přátele.

Občanská společnost:

Občanská společnost je klíčová pro fungování svobodného a demokratického státu. Je to prostor mezi státem a byznysem, do kterého patří například rodiny, vzdělávací instituce, nejrůznější spolky. Jde o dobrovolné sdružování lidí pro sledování různých cílů, které neomezují práva jiných občanů a nejsou zaměřené na dosažení zisků nebo na výkon formální politické moci.

Stáž:

Stáž je krátkodobá práce na nečisto. Není určena pouze studentům ale i nejrůznějším pracovníkům v rozmanitých oblastech. Účelem je poskytnout stážistům možnost získání praktických dovedností, pracovních návyků, možnost uplatnit své znalosti v praxi, získat cenné kontakty a zlepšit své vyhlídky na budoucí zaměstnání. Někteří absolventi stáže se po jejím skončení stávají zaměstnanci organizace, která jim stáž umožnila. Stáž může pro mnohé znamenat otestovat si své schopnosti. Cílem stáže není na rozdíl od brigády finanční zisk, ale získání konkrétních odborných znalostí a schopností. Přesto je spousta stáží i placených. Stáže je možné absolvovat jak v ČR tak i v zahraničí. Díky zahraničním stážím je možno vycestovat a získat patřičnou jazykovou praxi.

Benefity angažovanosti:

Angažovanost a aktivní účast na aktivitách občanské společnosti s sebou přináší celou řadu benefitů. Vede především k rozšiřování sítě kontaktů, nárůstu kompetencí, zvyšuje orientaci ve společnosti i úroveň znalosti českého jazyka. Tyto benefity je poté možné využívat pro posilování vlastní pozice v rámci společnosti. Dobrovolnictví, účast na komunitních aktivitách, či společná tvorba projektů usnadňuje proces integrace a nabízí prostor pro profesní a osobní růst.

Pracovní dovednosti:

Pracovní dovednosti jsou souborem specifických znalostí, které mohou být užitečné při konaní určité pracovní roli. Dovednosti je možné získat a rozvíjet v průběhu praxi. Dovednosti se dělí na tvrdé (hard skills) a měkké (soft skills). Tvrdé dovednosti jsou odborné znalosti jako například odborné vzdělání (kvalifikace), znalosti cizích jazyků, počítačové dovednosti atd. Jsou poměrně dobře měřitelné a lze lehce říct, zda je člověk má nebo ne. Měkké dovednosti jsou kompetence člověka v oblasti chování a mohou být dobrým doplňkem k tvrdým dovednostem. Patří mezi nimi komunikační a organizační schopnosti, vedení týmu, vyjednávání a řešení konfliktů, strategické a kreativní myšlení atd.

Školení:

V rámci práce vás velmi často očekávají různá školení a kurzy. Ty mají za cíl zvýšit vaše kompetence v daném oboru a připravit vás více na danou profesi. Pokud vám přijde, že ve vašem týmu se něčeho nedostává (např. lidé nezvládají timemanagement) tak můžete samy toto školení iniciovat nebo dokonce lektorovat.

Mentoring:

Mentoring je vztah vytvořený s cílem předávat zkušenosti a dovednosti mezi starším či zkušenějším mentorem a menteem. Využívá se v mnoha různých kontextech. Můžeme se s ním setkat v práci, v rámci formálního i neformálního vzdělávání či při obtížnějších životních situacích vyžadujících podporu. Společným pojítkem mezi jednotlivými druhy mentoringu je důraz na individuální přístup, otevřená komunikace, sdílení vlastních žitých zkušeností a snaha o společné hledání nejlepších řešení v daných životních situacích. Při mentoringu v práci obvykle jde o zaučení nového člena kolektivu a předání mu znalosti zkušenějších kolegů.

Pracovní listy ke stažení

Zajímavé odkazy a publikace: