Konzultace

Matertera nabízí v rámci své činnosti odborné konzultace. V současné chvíli konzultujeme online prostřednictvím Zoom a až situace dovolí, tak se rády sejdeme osobně. V případě, že jse součástí komunity Matertery, tak máte nárok na 1-3 konzultace zdarma. Pakliže byste měla zájem o více konzultací nad rámec těchto hodin či vytvoření vlastního balíčku, tak je cena 500,- Kč/hodinu. Tyto finance investujeme zpět do provozu Matertery.

Kariérové poradenství

Rády byste našly práci snů či začaly podnikat? Necíte jakým směrem by se Vaše kariéra měla ubírat a o jaké své silné stránky se opřít? Máte obtíže orientovat se na trhu práce v ČR? Můžete využít karierního poradenství.

Konzultantky: Anastasia Yanina

 • hledání nové práce (životopis, motivační dopis, silné a slabé stránky, jak uspět u pohovoru, pohovor na nečisto)
 • orientace na českém trhu práce (legislativa, kde hledat práci, podnikání)
 • tvorba plánu karierního rozvoje
 • slaďování pracovního a karierního života

 

Plánování, strategie a osobní rozvoj

Máte občas chaotický život a chcete mu dát pevnou strukturu? Máte velké sny a ambice, ale nevíte jaký udělat první krok? Rády vám pomůžeme najít nástroje k naplnění vašich snů a usnadnění životní cesty!

Konzultantky: Nastassia Anishchanka, Anna Darašenka, Helena Masníková

 

 • plánování a time management (společné tvoření vlastního systému plánování, který ukáže konkrétní kroky k dosažení vašich cílů)
 • osobní značka (objev talentů, silných a slabých stránek, formulování vize a mise)
 • strategie harmonického rozvoje (definování současného stavu a společné vytvoření strategie profesního a osobního rozvoje)
 • jak najít a udržet motivaci (hledání cesty, jak se nevzdat a dosáhnout velkých cílů)
 • koučovací setkání ( hledání skrytého potenciálu a efektivní práce s ním, zvýšení seběvědomí, pochopení vlastních přání a nalezení cesty k nim)

Tvorba projektů

Pomůžeme Vám s tvorbou vašich projektů! Máte sen, který byste ráda zrealizovala, ale nevíte jak začít nebo jak ho posunout na další úroveň? Rády se na to podíváme spolu s Vámi a pokusíme se váš projekt posunout z fáze snění do reality! Můžeme také pomoci s konkrétními tipy v oblasti propagace či fundraisingu.

Konzultantky: Helena Masníková, Nastassia Anishchanka

 

 • projektové snění (společné hledání projektu, který by stavěl na vašich silných stránkách a zároveň měl potenciál přinášet zisk)
 • nastartování projektu a plánování konkrétních kroků (hledání cest jak přivést váš projekt k životu)
 • crowdfunding a tvorba kampaní (jak získat peníze na svůj projekt formou crowdfundingu)
 • propagace (společné hledání nejvhodnějších nástrojů propagace vašeho projektu)

Fotografie z akcí Matertery