Inspirace

 Na této stránce naleznete tematické inspirativní příběhy, které ilustrují reálné situace žen hledajících svoji vysněnou práci v ČR. Pod každým příběhem naleznete slovníček nejdůležitějších pojmů a zároveň i pracovní listy, které se vážou k danému tématu. Využíváme storytelling jako metody sdílení důležitých informací, protože věříme, že lidské příběhy občas umožňují lépe si představit realitu než prostý text. 

Příběhy si můžete číst jednotlivě či si stáhnout příručku, která se věnuje tématům týkajících se tomu, jak získat dobrou práci. Kromě příběhů obsahuje i pracovní listy, slovníček a celou řadu inspirativních odkazů. Pracovní listy jde stáhnout i samostatně. 

Název

Jak najít dobrou práci krok za krokem

Popis

Nikola na svém příběhu ukáže, proč se rozhodla změnit svoji práci a co si potřebovala uvědomit, aby byla v zaměstnání konečně spokojená. V pracovních listech nalezneme návod na zpracování SMART cíle a také cvičení na to, jak si představujete svoji ideální práci.

Název

Silné a slabé stránky

Popis

Příběh Světlany je o hledaní důvěry ve své vlastní schopnosti, která je důležitá pro nalezení práce odpovídající vaší kvalifikaci. Pracovní listy se věnují objevování talentů a sebekoučinku. 

Název

Volba povolání

Popis

Příběh Eleny se zaměřuje na její cestu za první prací a popisuje možnosti karierního poradenství. Pracovní listy se věnují tvorbě seznamů, které mají potenciál posunout vaši kariéru. 

Název

Celoživotní vzdělávání

Popis

Příběh paní Alexandry nás zavede do světa celoživotního vzdělávání, které pro nás může znamenat velký posun v osobním i profesním rozvoji. V současné době jsou možnosti téměř neomezené! V pracovních listech se podíváme na to, co bychom se chtěly naučit a jaké své kompetence posílit!

Název

Dobrovolnictví a stáže

Popis

Studentka Monika ukáže, jak významnou roli může hrát dobrovolnická činnost a účast na stážích roli v budování své kariéry, ale i svého osobního života. V pracovním listu se můžeme zaměřit na oblasti, které by nás lákaly v rámci dobrovolnictví poslouchat – aneb kde máme chuť pomáhat!

Název

Životopis a pohovor

Popis

Příběh Katariny ukazuje, jaké kroky musela udělat k tomu, aby získala práci odpovídající její kvalifikaci a znalostem. Pracovní listy se věnují přípravě na pohovor.  

Název

První kroky v nové práci

Popis

S Juanitou se vrhneme do víru nové práce. První krůčky nemusí být zrovna šťastné a je dobré si uvědomit, že je občas lepší odejít než setrvávat tam, kde nám to nevyhovuje. V pracovním listu se podíváme na to, zda jste připravena na změnu zaměstnáni či nikoliv.

Název

Pracovní legislativa

Popis

Článek se věnuje pracovní legislativě, typu pracovně právních vztahů a s nimi spojenými právy a povinnostmi. Najdete v něm i vzory jednotlivých typů smluv a dohod. 

Název

Propagace a budování brandu

Popis

Marija Alejandra buduje svůj vlastní business a vymýšlí strategii, jak se na českém trhu propagovat. Pomocí pracovních listů se můžete zamyslet nad propagací vlastních produktů či služeb.

Název

Podnikání a podnikatelský plán

Popis

Příběh Fatoumatu se věnuje začátkům podnikání i získávání peněz do začátku. V pracovních listech naleznete otázky týkající se motivace pro podnikání a základní vzor pro podnikatelský plán.

Název

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Popis

Příběh Mariny vás zavede do oblasti marketingu, kdy se zamyslíme nad tím, koho a jak oslovovat při prodeji svých služeb či produktů. Pracovní listy se věnují tvorbě marketingových person a produktu.