První kroky v nové práci

Spolu s Juanitou vrhneme do víru nové práce. První krůčky nemusí být zrovna šťastné a je dobré si uvědomit, že je občas lepší odejít než setrvávat tam, kde nám to nevyhovuje. V pracovním listu se podíváme na to, zda jste připravena na změnu zaměstnáni či nikoliv.

Juanita měla obrovskou radost, když se jí podařilo získat svoji první práci v České republice. Předcházely tomu měsíce jazykových kurzů, hledání zaměstnání a neúspěšných pohovorů. Nakonec se jí podařilo získat práci recepční ve velkém hotelu v centru Prahy. Bylo to i kvůli tomu, že uměla kromě rodné španělštiny i dobře anglicky a česky, což se jí při této práci hodilo. Při nástupu si spolu se svojí vedoucí prošla detailně náplň práce, kterou měla vykonávat. Zjistila během toho, že kromě práce na recepci by měla vypomáhat s administrativou. Byla trochu překvapená, protože u pohovoru o tom nepadlo ani slovo, ale nic neříkala a i když s administrativou neměla moc zkušeností, tak věřila, že to zvládne. Hned po prvních několika týdnech se ale ukázalo, že realita je trochu jiná. Administrativních úkolů byla spousta a i když podle svého mínění měla dobře propracovaný timemanagement, tak zůstávala v práci občas i hodiny po skončení pracovní doby. Tyto hodiny jí vedoucí odmítala proplatit, protože trvala na tom, že objem práce je zcela v pořádku a jen Juanita je neschopná to zvládnout. Spousta věcí, které musela v hotelu dělat byly nad rámec pracovních povinností, které byly uvedené ve smlouvě. Musela zaskakovat za pokojské nebo jezdit pro klienty hotelu na letiště. Věděla, že to není správné, ale vnitřně bojovala s tím, že si svoji první práci chce udržet a ne strávit zase měsíce hledáním nového zaměstnání. Snažila se proto prostřednictvím otevřené komunikace dosáhnout změny. Bohužel nebyla její vedoucí ochotná přistoupit k jakékoliv změně a obhajovala svoje postoje.  Juanita se nakonec těsně před koncem zkušební doby rozhodla dát výpověď. Cítila, že by v takovém pracovním prostředí nevydržela dlouho. Odcházela s těžkým srdcem a nejasnou budoucností. Měla rozeslaných několik životopisů, ale na základě předchozí zkušenosti tušila, že to bude běh na dlouhou trať. Ale ukázalo se, že při ní stála štěstěna a hned za dva týdny uspěla u dalšího pohovoru. Juanita i ostatní měli možnost dávat zpětnou vazbu vedoucím a oni naopak jim.

 Juanita byla z práce i po zkušební době opravdu nadšená a byla moc ráda, že se rozhodla svoji první práci opustit. Byl to risk, ale v tomto případě se vyplatil. Opět se jednalo o práci recepční a tak přicházela s obavami. Ukázalo se ale, že nebyly opodstatněné. Její vedoucí byl skvělý. Měla jasné úkoly a deadliny, které odpovídaly tomu, co bylo napsáno ve smlouvě. Jediné na co si musela trochu zvyknout byla kulturní specifika v práci. Pracovní tým v tomto hotelu byl ze všech koutů světa a občas díky tomu docházelo k menším nedorozuměním. Ale díky skvělému vedení a dobrému kolektivu byly vztahy s kolegy na pracovišti téměř bezproblémové a vše se dařilo vyřešit na společných schůzkách, které se v hotelu konaly každý týden. 

Kdo je můj zákazník a co mu nabízím

Slovníček pojmů

Náplň práce:

Na každé pracovní pozici byste měli obdržet náplň práce, která popisuje konkrétní aktivity, které budete v rámci dané pozice vykonávat. Tento soupis je spíše informativní a zaměstnavatel ho může v průběhu času měnit – vždy to však musí být v souladu s tím, jak máte pracovní pozici definovanou v pracovní smlouvě. Z recepční se tak nemůže stát pokojská.

Time management:

Time management je soubor postupů a nástrojů, které si člověk vytváří, aby dokázal efektivně využít pracovní dobu a zároveň ji dokázal skloubit se svým osobním životem. Pakliže máte pocit, že nic nestíháte, nevíte jaké máte priority či máte problém s odevzdáváním práce včas, tak se zkuste zaměřit právě na time management. Existuje spousta literatury i kurzů, které vám pomohou najít vlastní cestu.

Pracovní povinnosti:

Pracovní povinnosti vycházejí jednak ze smlouvy podepsané se zaměstnavatelem, tak i ze zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení má zaměstnanec povinnost konat osobně práci podle pracovní smlouvy, v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru, a to vše podle pokynů zaměstnavatele.

Komunikace:

Aby se vám v práci dobře pracovalo, tak je důležité nebát se komunikovat, pakliže jste s něčím nespokojeni nebo si nevíte rady se zadaným úkolem. Mnohdy je lepší se dvakrát zeptat než udělat chybu na základě nejasného zadání. Otevřená komunikace mezi vedoucím pracovníkem a zaměstnanci i mezi zaměstnanci navzájem je důležitá pro vytváření příjemného pracovního prostředí. Nefunkční komunikace naopak může vést ke konfliktům v týmu a nepříjemným situacím.

Zkušební doba:

V rámci pracovní smlouvy by měla být uvedena zkušební doba, v rámci které máte možnost zaměstnání opustit bez udání důvodu či naopak můžete výpověď dostat ze dne na den. Zkušební doba slouží k ochraně zaměstnance i zaměstnavatele a většinou se stanovuje na 2 až 3 měsíce, v případě vedoucích pracovníků maximálně na 6 měsíců. Délka zkušební doby musí být zakotvena v pracovní smlouvě. Zkušební doba vám pomůže uvědomit si, jestli je daná práce pro vás opravdu ta pravá. Pakliže vám to situace dovolí, tak se nebojte této možnosti využít, a nevyhovující pracovní místo opustit.

Pracovní prostředí:

Prostředí, ve kterém probíhají pracovní činnosti a mezilidské interakce. Hlavní důraz je kladen na vztahy na pracovišti. V ideálním případě by pracovní prostředí mělo přinášet pocit seberealizace a bezpečí. Když v pracovním prostředí je patrně napětí mezi kolegy, nespravedlivé zacházení nebo šikana, mluví se o toxickém prostředí. Zde poté hrozí vyhoření, psychické a následně i fyzické problémy.

Úkoly a deadliny:

Velká část pracovních pozic je tzv. úkolová, kdy máte od svého zaměstnavatele jasné zadání toho, co máte udělat. V české kultuře je kladen důraz nejen na kvalitu zpracování daného zadání, ale také na odevzdávání úkolů včas – dodržování deadline. Pokud své úkoly nestíháte včas, tak je dobré to dopředu komunikovat a společně s vedoucím pracovníkem se zamyslet nad příčinami této skutečnosti. Mnohdy to je tím, že je práce více než dokáže jeden zaměstnanec zvládnout.

Kulturní specifika v práci:

Jako cizinky se dostáváte většinou do českých nebo smíšených pracovních týmů. Pokud máte zkušenosti s prací v zemi původu, tak možná zjistíte, že některé věci se liší a je potřeba se na tyto kulturní odlišnosti adaptovat. Zároveň do pracovních týmů můžete přinášet pozitivní zvyky z vaší kultury, které vám pomohou cítit se více jako doma a zároveň budou obohacující i pro kolegy.

Vztahy s kolegy na pracovišti:

Vztahy s kolegy a vedoucími na pracovišti jsou jedním ze základních zdrojů naší spokojenosti-nespokojenosti v zaměstnání. Velmi často člověk dává výpověď kvůli atmosféře v týmu, která ho vyčerpává více než samotná náplň práce. Ideální je pokusit se situaci otevřeně řešit, ale existují i kolektivy, kde komunikace nefunguje a je lepší se začít poohlížet po jiném pracovním místě.

Zpětná vazba:

Zpětná vazba je hodnocení pracovního výkonů nadřízenými, kolegy i v některých případech klienty či zákazníky. Dobrá zpětná vazba by měla být založená na faktech a na výsledcích práce jedince, tj. být co nejobjektivnější. Zpětná vazba také slouží podnětem ke zlepšení či volbě správného směru probíhající činnosti.

Pracovní listy ke stažení

Zajímavé odkazy a publikace: