Srdečně vás zveme na konferenci Power up – empowerment migrantek, která se zaměřuje na posilování žen-migrantek ve společnosti. Naším cílem je nejenom představení projektu a jeho výstupů, které budete moci využívat ve své praxi, ale společné zamyšlení se nad empowermentem migrantek ve 4 sférách formou focus group. Tyto výstupy následně předáme MHMP a MVČR jako podněty pro diskusi koncepce integrace cizinců a zpracované rozešleme zástupcům NNO pracujících s migranty.

Veškeré výstupy projektu Power-up naleznete na těchto webových stránkách. 

KDY

8.9. od 10:00 do 14:00

KDE

Lampárna Lidická, Lidická 31, Praha 5, 150 000

OBČERSTVENÍ

Fair Food Bistro

Program:

=

10:00 - 10:15 registrace

=

10:15 - 10:35 představení projektu Power-up a jeho výstupů

=

10:35 - 10:50 networkingová přestávka

=

10:50 - 12:20 práce ve focus groups

  • Vliv genderu na integraci 
  • Digitální gramotnost migrantek
  • Kariérní možnosti migrantek
  • Občanská angažovanost a komunitní rozvoj
=

12:20 - 13:00 oběd

=

13:00 - 14:00 shrnutí práce ve focus groups

=

17:00 - 19:30 focus groups týkající se sociální izolovanosti žen migrantek

Večer od 17:00 do 19:30 poté ve Fair Food Bistro (U Nemocnice 497/4, 128 00 Nové Město) organizujeme focus group se ženami zaměřenou na tvorbu inspirativních karet, které budou sloužit profesionálům pro práci s migrantkami, které prochází prvotní fází integrace či se potýkají se sociální izolací. Určitě jste také zváni!

Projekt Power up se zaměřoval na posilování kapacit žen-migrantek v procesu integrace. V jeho rámci vznikla sada vzdělávacích modulů pro ženy a zároveň příručka aktivit pro profesionály obsahující řadu inspirativních skupinových i individuálních aktivit. Projekt vznikl v rámci mezinárodního projektu Erasmus plus.